Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2001

Kunstig infiltration af arresøvand (s 6)
Gyrite Brandt

Maadi, Kairo : rejsebrev fra Egypten, januar 2000
fortsættes i Vand & jord. nr. 4 (2001). (s 11)
Jørgen E. Simonsen

Vandløbsmiljø i Ecuador (s 13)
Dean Jacobsen

Vandrammedirektivet, indhold og perspektiver (s 17)
Jesper Andersen, Lis Morthorst Munk, Steen Pedersen

Nedbrydning af forurening ved kemisk oxidation (s 22)
Frank Jacobsen, Morten W. B. Poulsen

Tålegrænser for tungmetaller i jord (s 28)
John Jensen, Jesper Bak

Biotest til risikovurdering af forurenet jord (s 32)
Ebbesen, Susie S. m.fl.

Isefjordens makroalger under krigen og i dag (s 36)
Sand-Jensen, Kaj m.fl.