Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2000

Bly- og zinkforurening ved Maarmorilik (s 5)
Jens Aamand Kristensen, Tue Skovgård Larsen

Bakterier i sø og hav - er alle aktive? (s 10)
Morten Søndergaard, Mads Danielsen

Regnorme forøger bakteriers aktivitet (s 16)
Anne Winding, Henrik Kofoed Svendsen, Niels Bohse Hendriksen

Jorderosion og bræmmer i landskabet (s 20)
Kronvang, Brian m.fl.

Tungmetaller i marsken (s 28)
Christian Christiansen, Jesper Bartholdy, Helmar Kunzendorf

In-situ oprensning af chlorerede opløsningsmidler (s 31)
Erlinng V. Fischer, Anders G. Christensen, Charlotte Bay Schleiter

Årsager til massedød i ålegræsbestande (s 36)
Tina Maria Greve, Jens Borum