Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning

Målsatte vandløb, søer og hav er påvirket af det omkringliggendegrundvand, som strømmer til overfladevandet. Det er væsentligt at kende grundvandets hastighed og strømning, også beskrevet som flux, hvis grundvandet er forurenet eller indeholder stoffer, som er skadelige for vandøkosystemerne. Offentlig-privat partnerskab har udviklet et nyt måleinstrument, FluxSampler, som direkte i én feltmåling måler, med hvilken […]

Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning Read More »