Grusgrave – et stort naturpotentiale

Råstofgrave kan forvandles til smukke, sammenhængende og artsrige naturområder. Størst naturpotentiale er der for klarvandede søer og næringsfattige overdrev. Her gives nogle eksempler på efterbehandling af grusgrave til natur og der gives 10 bud på, hvordan naturen bedst tilgodeses under og efter grusgravningen Forfattere: Eilif Byrnak

Grusgrave – et stort naturpotentiale Read More »