Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Redaktion

Charlotte Kjærgaard
Århus Universitet, Faculty of Science and Technology. Institut for Agroøkologi

Steen Ø. Dahl
Orbicon

Mogens Henze
DTU Miljø

Claus Hagebro
ICES

Søren Brandt
Herning Kommune, Teknik & Miljø, Natur og grønne områder

Anja Skjoldborg Hansen
DCE –Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Redaktionskomite

Frede Østergaard Andersen
Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Carsten Hunding

Tina Pedersen
Struer Kommune, Natur- og Miljøafdelingen

Flemming Jørgensen
Miljø og Klima

Anders Erichsen
DHI - Institut for Vand og Miljø

Kristine Garde
Scion-DTU

Birgit Paludan
Solrød-Greve Forsyning

Benjamin Nielsen
Webredaktør for Vand & Jord

Loren Ramsay
VIAUC

Astrid Zeuthen Jeppesen
NIRAS

Annoncer

Claus Hagebro
ICES

Udgiver og abonnement

Forlaget Nepper & Stagehøj

Tidsskriftet udgives med støtte fra …