2006

Dansk P-index til bestemmelse af fosfortab

Indgreb mod fosfortab fra det åbne land til overfladevand må – for at opnå en effekt inden for en overskuelig tid og for at være omkostningseffektive – rettes mod kritiske kildeområder. Kortlægning efter Pindeks metoden er en måde at identificere de kritiske kildeområder på. P-indeks metoden benytter sig af lettilgængelige data, og de første danske […]

Dansk P-index til bestemmelse af fosfortab Read More »

Grundvandsmodel på Mors

Beskyttelsen af fremtidens drikkevandsressource kræver speciel fokus på områder, hvor grundvandet dannes og strømmer videre mod vandværkernes boringer. Grundvandsmodeller bruges derfor til at give bedre forståelse af vandets transportveje. Hedeselskabet/ Viborg Amt har opbygget en model for øen Mors, hvor der på basis af omfattende geofysisk kortlægning er benyttet en utraditionel arbejdsgang Forfattere: JOHN VENDELBO,

Grundvandsmodel på Mors Read More »

Vandløb på litauisk

Vandrammedirektivet stiller krav om standardiserede metoder til klassificering af tilstanden i de europæiske vandområder. To projekter i Litauen har givet Danmarks Miljøundersøgelser et indblik i de biologiske og hydromorfologiske forhold i litauiske vandløb. Metoder udviklet til danske forhold vurderes umiddelbart at kunne anvendes i den litauiske miljøovervågning Forfattere: KRISTIINA MARDI, JENS SKRIVER, NIKOLAI FRIBERG, BRIAN

Vandløb på litauisk Read More »