Fagtidsskriftet Vand & Jord

Fagtidsskriftet Vand & Jord har til formål at bidrage bredt til den naturvidenskabelige formidling indenfor alle aspekter af vand, miljø, klima og natur.

Seneste nummer

Vand og Jord nummer 3, 2023

Tema: Grundvandsbeskyttelse og Drikkevand  

·      Miljøfremmede stoffer

·      Udvaskning af pesticider

·      Jordforurening

·      Punktkilder og oprensning

·      Rensning på vandværker

·      Beskyttelsesstrategier

·      Grundvandsparker

Tidligere artikler

Her finder du alle artikler siden 2003 som pdf-filer når vores website er fuldt udbygget

E-bøger

En række af Vand & Jord’s artikler er samlet i specifikke e-bøger

NYHEDSBREV

Hold dig opdateret om nyt fra os