Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord

Vand & Jord er et dansk fagtidsskrift med artikler og debat om miljøforhold i vore ydre omgivelser.
Emnerne omfatter alle forhold i vandets kredsløb, rent eller forurenet.
Tidsskriftet formidler ny og aktuel viden til alle, der arbejder med og har interesse i dansk og international miljø- og naturbeskyttelse.

Vand & Jord er uafhængig af organisations- og firmainteresser

© Selskabet for Vand og Jord og forlaget Nepper & Stagehøj.


Forunderlige forskningsfortællinger: Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960'erne til i dag

Vand & Jord 2, maj 2018.

De seneste artikler i Vand & Jord kan læses ved at abonnere på tidsskriftet.
Artikler fra 2 år tilbage kan downloades fra hjemmesiden.

Forunderlige forskningsfortællinger: Rekonstruktion af planters udviklingshistorie

Vand & Jord 1, februar 2016.

Forunderlige forskningsfortællinger: Rent ubehandlet drikkevand - kan vi bevare drømmen?

Vand & Jord 3, september 2016.

Forunderlige forskningsfortællinger: Luft gennem vingerne

Vand & Jord 4, december 2016.

Husk frøerne i den nye by

Vand & Jord 3, september 2019.

Udtjente fundamenter i havet - menneskeskabte oaser eller marint affald?

Vand & Jord 2, maj 2019.

Danske søtyper

Vand & Jord 3, september 2018.

Kransnålalge-søer i København

Vand & Jord 2, maj 2018.

Eutrofieringsindeks viser, om kvælstof eller fosfor begrænser algerne

Vand & Jord 4, december 2017.

Minivådområder - et nyt kollektivt virkemiddel

Vand & Jord 3, september 2017.

Find beskyttet vandbille med e-DNA

Vand & Jord 2, maj 2017.

Naturlig hydrologi i Naturstyrelsens skove

Vand & Jord 1, februar 2017.

Godsbanearealet i Aalborg - En helhedsorienteret bydel tilpasset fremtidens klima (YouTube)

Vand & Jord 4, december 2016.

Stenrevsprojektet Blue Reef - den genskabte oase i havet

Vand & Jord 3, september 2016.

Væng Sø - to biomanipulationer og 30 års overvågning

Vand & Jord 2, maj 2016.

Skarven beriger naturen i Holmegaard Mose

Vand & Jord 1, februar 2016.
Tidsskriftet udgives med støtte fra …